Scheldeweg 16 - 9090 Gontrode - 09 272 89 87 -


Vaccinatie

Vaccinatie is mogelijk tegen paramyxo, paratyfus, pokken en sedert kort ook herpes.  De vaccinatie van uw duiven kan zowel in de praktijk gebeuren als op het hok zelf.  

Belangrijk : laat uw duiven tijdig vaccineren !  Voorzie een drietal weken tussen de laatste inenting en het beginnen opleren.  

Voor meer info over vaccinatieschema's wordt verwezen naar de duivengids die u in de praktijk kan bekomen.