Scheldeweg 16 - 9090 Gontrode - 09 272 89 87 -


Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn steeds mogelijk maar worden bij voorkeur 24 uur op voorhand vastgelegd.

Voor dringende gevallen en voor ernstige aandoeningen is het steeds beter om met uw huisdier naar de praktijk te komen.  Alle apparatuur en materiaal is er immers voorhanden om snel en efficiënt in te grijpen.