Scheldeweg 16 - 9090 Gontrode - 09 272 89 87 -


Voorbereiding

Indien u uw hond wenst mee te nemen op vakantie, zorg dan :

-  dat de standaardvaccinaties in orde zijn

-  dat uw hond een degelijk antivlooienmiddel heeft gekregen

-  dat het vaccinatieboekje correct is ingevuld

Indien uw hond last heeft van wagenziekte, vraag dan raad aan uw dierenarts.  Er bestaan heel efficiënte middelen om preventief toe te dienen.

 

Honden kunnen minder goed tegen de warmte dan wij, mensen.  Zorg, zeker bij lange reizen naar het zuiden, voor een degelijk werkende airco.  Maak geregeld een tussenstop zodat ook uw hond even de ‘benen’ kan strekken en zijn behoefte kan doen.  Voorzie ook regelmatig vers drinken.

 

Neem voldoende voer mee voor de ganse reis en zorg ervoor dat uw hond op reis net dezelfde voeding krijgt als thuis.  Een omschakeling van voer kan maag-darm-klachten veroorzaken !

 

Neemt u uw hond mee naar gebieden waar veel teken voorkomen, zorg dan ook voor een adequate bescherming hiertegen.  Bij een bestemming naar zuiderse landen voorziet u best ook een bijkomende bescherming tegen hartwormen.  Vraag hierover raad aan uw dierenarts.

 

Informeer op voorhand of uw hond toegelaten is op de plaats van bestemming (hotel, camping).

 

Reist u per vliegtuig, vraag dan info aan uw reisagent betreffende de juiste modaliteiten.


Naar de Ardennen

Wenst u uw hond mee te nemen naar de Ardennen dan dient hij een inenting te hebben gekregen tegen hondsdolheid (razernij, rabiës) tenminste 21 dagen vóór vertrek.

Een gewoon vaccinatieboekje volstaat, een EU-paspoort mag maar hoeft niet.

Een chip of tatouage is noodzakelijk als uw hond geboren werd na 1 september 1998.


Reizen binnen de Europese Unie

Wanneer u in de nabije toekomst met uw hond naar het buitenland wenst te gaan, moet u rekening houden met enkele belangrijke wettelijke bepalingen.

 
  • Uw hond moet voorzien zijn van een duidelijk leesbare tatouage of een microchip.  Vanaf 3 juli 2011 zal enkel een microchip nog geldig zijn.  Wanneer de tatouage moeilijk leesbaar of zelfs onleesbaar is geworden, laat u best zo snel mogelijk een microchip plaatsen door uw dierenarts.
  • Uw hond dient eveneens in het bezit te zijn van een Europees paspoort, het vroegere vaccinatieboekje is niet voldoende.  Een EU-paspoort is automatisch gekoppeld aan de tatouage en/of de microchip
  • Uw hond moet geregistreerd zijn in de databank van de BVIRH wat normaal automatisch gebeurd na het plaatsen van een tatouage en/of chip.  Deze registratieplicht is ook van toepassing voor honden die geboren zijn vóór 1 september 1998.
  • Een inenting tegen hondsdolheid (razernij, rabiës) is verplicht en dient om de 3 jaar toegediend te worden tenminste 21 dagen vóór het vertrek
  • Hou er rekening mee dat Zwitserland en Noorwegen geen deel uitmaken van de Europese Unie en dat beide landen aanvullende eisen stellen om hun grondgebied te betreden.  Vraag hierover meer raad aan uw dierenarts.
  • Hou er rekening mee dat het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Finland, Denemarken, Malta en Cyprus strengere eisen stellen om hun grondgebied te betreden.  Vraag hierover raad aan uw dierenarts.

Reizen buiten de Europese Unie

Indien u uw hond wenst mee te nemen naar een land buiten de Europese Unie, neemt u best contact op met uw dierenarts.  De wettelijke bepalingen hieromtrent wijzigen immers vrij frequent en verschillen van land tot land.