Scheldeweg 16 - 9090 Gontrode - 09 272 89 87 -


Contactgegevens

Informatiefiche voor de klant

betreft : informatieverplichting van dierenartsen naar de consument toe volgens wetgeving : Artikelen III.74 tem III.78 WER, Artikel XIV,3 WER en Artikel XII.6 WER


Dierenartsenpraktijk Frederik Oosterlinck
Gezelschapsdieren en sportduiven
Dierenarts Frederik Oosterlinck
Scheldeweg 16 - 9090 Gontrode - 09 272 89 87
Ondernemingsnummer : BE 0738 331 930
Maatschappelijke zetel : Scheldeweg 16, 9090 Gontrode
Email : info@dierenartsoosterlinck.be

Beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven

Orde Der Dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Tel 09/225 58 18
Email : info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

Dierenartsen werkzaam in de praktijk

Dierenarts Frederik Oosterlinck, erkend dierenarts, N3326
Dierenarts Sally Vanmeulen, erkend dierenarts, N5791

Dierenartsen dienen zich te houden aan "de code der plichtenleer". Deze gedragscode is raadpleegbaar in het nederlands via de website van de Orde Der Dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be)

Info met betrekking tot de vereiste vergunningen :

Medische Beeldvorming : de onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteit ter zake :

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36 - 1000 Brussel
email : meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

Geneesmiddelendepot

De onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot. De bevoegde autoriteit ter zake :
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
FAGG - DG Inspectie
Aflevering Eurostation II
Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel 02 524 80 00
email : inspection@fagg.be